Avís legal
Avís legal

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades al fitxer "ALUMNI" de la UPC per mantenir una correcte vinculació permanent de la UPC amb els seus antics estudiants i amb altres col·lectius.

Tanmateix, us informem que podeu accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu tractament, dirigint un escrit al Delegat de Protecció de Dades. Campus Nord UPC, edifici VX. Pl. Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona. (Per més informació: info.alumni@upc.edu).